Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Cứu

Cứu dưa, cứu vải, cứu tôm
Cứu gà cứu lợn, cứu chôm cứu xoài
Cứu cá tra, cứu muôn loài
Cứu Sơn Trà, cứu biển dài, cứu quan
Cứu tình hữu nghị anh em
Cứu nền kinh tế kèm thêm thị trường
Hố sâu cứu kẻ đi đường
Ghế lung lay cứu những phường hại dân.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: