Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Blogger gặp bão

Meo meo meo rửa mặt như mèo


Mấy hôm nay, thấy liên tiếp các tác giả nhật ký cá nhân điện tử, thiên hạ gọi là blogger, được phú-lít hỏi thăm, khiếp quá. Đánh đâu không đánh, đánh bọn trí thức cục phân ấy làm gì, chả lẽ để dằn mặt... Trung Quốc. Vậy có thơ rằng: Thương thay thân phận con rùa/ Trên đình đội hạc, dưới chùa đội bia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét