Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Trùm cuối

Lão hàng xóm nhà tôi cười bảo dư luận chỉ bố láo bố toét, vớ va vớ vẩn. Làm đếch gì có thằng nào trùm cuối để mà tìm, mà kết thúc đánh án.

Xứ này, đảng lãnh đạo toàn diện, đảng chịu trách nhiệm về mọi chuyện, chứ đâu chỉ liên quan tới "mọi thắng lợi của cách mạng".

Làm gì cũng có hay có dở, có thành công - thất bại, được mùa - mất mùa, sự đời xưa nay vậy. Chỉ nhận công lao phần thành công được mùa, vậy phần thất bại đổ cho dân à. Trời sẽ bảo cái đếch gì chúng mày cũng đổ cho tao, tao đâu phải hố rác. Vậy chỉ còn dân là thủ phạm. Cãi đằng... giời.

Chống dịch vừa rồi, cứ tạm cho là có chút thành công, thế là họ cứ rối rít vơ nhận về mình (ấy là tôi đang nói tới đảng), còn khi lòi cái thất bại trong vụ Việt Á, chả thấy ông bà nào dũng cảm đứng ra nhận. Đảng lại càng mất hút con mẹ hàng lươn.

Một đoàn thể - tổ chức chính trị luôn tự nhận quyền lãnh đạo mọi mặt mọi hoạt động thì nó chính là trùm đầu trùm cuối, chứ làm gì có đứa nào trùm cuối ở đây.

An Nam độc đảng chứ có phải xứ đa đảng như Anh Pháp Mỹ Nhật đâu mà đổ cho đảng này đảng nọ.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét