Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Lời đề nghị khiếm nhã

Tôi đề nghị những ông bà nhớn, từ tứ trụ giở xuống, từ nay không được diễn tả rằng nước ta sẽ phấn đấu bao nhiêu năm nữa bằng Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, v.v..

Nói như thế là mất quan điểm, là suy thoái, là tự chuyển hóa, là dao động ngả nghiêng, là mất lập trường, là... 

Chúng nó là tư bản bóc lột, đế quốc sài lang, sắp xuống hố, sắp tự đào mồ chôn, là phồn vinh giả tạo, là bơ thừa sữa cặn, là... cái con mẹ gì nữa tôi không nhớ hết.

Lâu nay, nói đâu xa, thế hệ tôi sinh vào thập niên 1950, chỉ nghe những bậc tiền bối của các ông chửi bọn tư bản chó chết hút máu hút mủ nhân dân lao động, thề không đội trời chung với chúng, thề đấu tranh giai cấp với chúng nó một mất một còn. "Chúng tao chỉ có câu này/Thề cùng tư bản có mày không tao". Cứ nghe mãi, đám chúng tôi cũng tin chắc như đinh đóng cột như vậy.

Các ông bà có bằng chính trị cao cấp, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, thì các ông bà chỉ nên nói Việt Nam phấn đấu tới năm nào đó trở thành, bằng được Cuba, Triều Tiên, Venezuela, Lào, Mozambique, Etiopia, Afganistan hoặc Trung Quốc, những xứ thiên đường đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội hoặc dính tới chủ nghĩa xã hội. Đừng lấy bọn tư bản giãy chết làm đích đi tới mà tủi thân tiền nhân của các ông. Và cũng không nên làm lung lay lòng tin vốn đã mất của nhân dân.

Tiện đây cũng khuyên các ông các bà khi đã xác định dứt khoát chủ nghĩa xã hội là lý tưởng cao đẹp, là cuộc sống thiên đường... thì cũng đừng đưa con cái sang học hành, làm ăn ở xứ giãy chết, nhất là khi bản thân bị đau ốm bệnh tật đừng mò sang chữa bên đó, cứ sang Triều Tiên, Cuba, Lào, Tàu... mà chữa, nhé.

Nói như kiểu ông bà ngượng mồm bỏ mẹ.

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. " Đừng nghe những gì cs (cố ý không viết hoa) nói, mà hãy nhìn những gì cs làm ".
    Câu này chẳng sai tí tẹo nào ...
    Nếu nói biết "ngượng mồm" thì chẳng là cs.

    Trả lờiXóa
  2. Bọn chúng mồm mép lắm chú Thông ạ! Bọn chúng nói cho con sang bọn tư bản giãy chết để biết rõ cái thủ đoạn bóc lột của chúng như bác hồ xưa qua Pháp để tìm đường cứu nước đó! Bọn chúng không biết rằng ông Hồ khi đó thấy nếu theo bọn tư bản này thì mai kia mốt nọ cách mạng thành công mình chỉ được một nhiệm kỳ 4 năm thôi chứ không có "Hồ chủ tịch sống mãi trong sự thất nghiệp của chúng ta" nên cụ bỏ tư bản giãy chết qua học Lê Nin đó thôi!

    Trả lờiXóa