Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Tượng đài và lấy ý kiến dân

Vụ tượng đài đức Trần Hưng Đạo (Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Đức thánh Trần) ven sông Sài Gòn, chủ trương của lãnh đạo thành phố HCM (tôi nói là lãnh đạo chứ không phải chính quyền, bởi ở xứ này quyết mọi thứ, cả lớn tới nhỏ đều do đảng, do những ông bà ủy) là "giữ nguyên hiện trạng".

Họ công bố rõ như vậy, báo chí đăng rõ như vậy. Hiện trạng thế nào thì ai cũng rõ, là đang không có lư hương, bởi lư hương để dân chúng kính lễ Ngài đã bị các ông bà ấy cẩu đi, cẩu mà không thèm hỏi ý ai. Ý đồ của họ đã đóng đinh rồi, không lư hương lư hiếc gì đâu. Họ lấy ý kiến chẳng qua ra cái vẻ dân chủ thôi. Tố người này người khác lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhưng không ai lợi dụng bằng họ.

Tôi rất ghét thứ chính trị mưu mẹo nên cứ phải nói toạc ra vậy. Mà cần gì phải lấy ý kiến theo kiểu hòm thư góp ý treo tuốt nóc nhà, ai mò tới được mà góp với chả ý. Vả lại, mấy năm nay, dân chúng đòi trả lư cho Ngài đã quá nhiều, nói rát họng, cứ căn vào đó thực hiện, vẽ vời góp ý làm chi cho... giả dối.

Vấn đề là, đã không lư hương ở các tượng đài thì cứ thế thực hiện cho thống nhất, tượng nào cũng vậy, kể cả tượng cụ Hồ, tượng đức Lý Thái Tổ ven bờ hồ Gươm..., chứ không lại nói ngang cũng được, nói ngược cũng xong, thì chả ra làm sao.

Làm thì làm cho tử tế, còn không thì cứ theo kiểu đàn áp, bởi dân cũng chán rồi, họ chả chống đối lại các ông bà đâu mà lo ngại.

Thói đâu có cái thói sợ thua dân. Xin nhắc lại câu nói của thiếu tướng Phạm Chuyên, người mà tôi rất kính trọng, ông bảo "thua dân thì có gì phải xấu hổ".

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét