Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Ghét và thương

Cụ Nguyễn Đình Chiểu từng viết “Ghét đời U Lệ đa đoan/Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần/Ghét đời Ngũ bá phân vân/Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn”.

Tình trạng tham nhũng trong xã hội, xét cho cùng do chính bộ máy cai trị, cầm quyền. Đó là tầng lớp cán bộ hư hỏng, đặt cái tôi ích kỷ lên trên tất cả. Dân và nước không là gì đối với chúng. Đáng buồn ở chỗ loại này hơi bị nhiều, càng ngày càng nhiều, chống không xuể.

Đành rằng nước nào chẳng có tham nhũng, thời nào chẳng có tham nhũng, nhưng tham nhũng thành quốc nạn, thành dịch như ở xứ ta và bên Tàu thì ít nơi có. Để cả bộ máy cầm quyền hư hỏng thối nát như thế, trách nhiệm thuộc về “đảng lãnh đạo toàn diện”. Dân đâu có quyền, mà dân cũng chả có điều kiện tham nhũng. Chỉ những người mơ hồ, nhẹ dạ mới khen công cuộc chống tham nhũng của thể chế. Đúng ra phải lên án, rằng tại sao lại sinh ra những kẻ khốn nạn như vậy. Chúng là con đẻ của thế chế chính trị, đẻ ra quái thai mà lại còn được khen là sao.

Những vụ khởi tố, bắt giữ, xử án, giam cầm đám cán bộ đảng viên hư hỏng, những ông to bà nhớn, xét mặt nào đó là “nhân quả”, chúng phải gánh chịu mọi hậu quả, theo đúng luật đời, gieo gì gặt nấy. Không phải thương chúng, nhưng cũng không cần ca ngợi việc chống chúng. 

Nếu có thương, chỉ là thương cho đám đông dân chúng cần lao lương thiện thấp cổ bé miệng khốn khổ khốn nạn, họ không những phải chịu pháp luật hà khắc “dữ như hổ” mà còn bị cai trị bởi những kẻ cầm quyền tham nhũng vô lương. Khi chưa ra tòa, chúng làm kẻ lãnh đạo, thét ra lửa, đè nén áp bức dân, vơ vét cho thỏa lòng tham. Một bộ máy luôn sinh ra lũ khốn kiếp như thế thì dân mãi chịu ngụp lặn trong đau khổ. Không cải tạo tận gốc nó, dù có một trăm lần đại hội cờ hoa sặc sỡ cũng không xóa được kiếp nạn cho dân.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: