Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Nghị định còng số 8

Một số ông bà quan chức, đại biểu quốc hội, lãnh đạo mặt trận hoặc hội chữ thập đỏ... cứ loanh qua loanh quanh, không nhìn thẳng vào sự thật. Họ nói lấy được, như xưa nay đội ngũ của họ vẫn làm thế.

Họ biết là không thể phủ nhận những hoạt động từ thiện cứu trợ rất đáng ca ngợi của cô Thủy Tiên (họa có là kẻ khùng mới làm vậy) nhưng lại không dám vạch ra sự lỗi thời, vô lý, bất nhân của cái nghị định 64/2008. Họ sợ mất lòng nhà cai trị, hay nói đúng hơn họ sợ mất cái ghế của mình. Đám ấy lý sự cùn bảo rằng trường hợp Thủy Tiên nằm ngoài quy định của nghị định.

Xin các ông bà quan chức đọc lại điều 5 của nó xem nào. Đây này:

"Điều 5. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ.
1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.
2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.
Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ".

Rành rành nó không cho phép cá nhân hoặc đơn vị, tổ chức nào được nhận tiền hoặc hàng, vậy thì Thủy Tiên nằm ngoài ở chỗ nào.

Bây giờ các ông bà ngại đụng chạm với dân thì bảo vậy, sau này được "trên" chỉ đạo sẽ cứ khăng khăng lôi nghị định ra mà bắt lỗi người dân, dân cãi làm sao nổi các vị mồm 5 miệng 10.

Tốt nhất là cứ dẹp mẹ nó cái nghị định quái gở đó đi, không có loanh quanh lý sự nữa, để không chỉ cô Thủy Tiên mà bất cứ ai muốn làm điều tốt đều không ngại bị nghị định giơ còng số 8 ra dọa.

Thật không hiểu nổi trên đời lại có những đứa ấm đầu đẻ ra thứ nghị định vừa vô lý vừa bất nhân như nghị định 64, cấm, thậm chí dọa bắt giam, bỏ tù những tổ chức, cá nhân tự ý làm điều tốt, từ thiện, thương người... mà không thông qua hệ thống chính trị của họ.

Lúc nào cũng mở mồm "lá lành đùm lá rách" nhưng lại chỉ cho phép đùm theo quy định, theo chỉ đạo. Bố khỉ.

Lạ nữa ở chỗ cái nghị định bất nhân ấy nó đã tồn tại 12 năm rồi (từ năm 2008), mặc nhiên thành thứ gông cùm kìm kẹp những người tốt việc tốt nhưng nhà cai trị cứ xem như chuẩn mực.

Ông anh tôi sau khi nghe đọc trích quy định của cùm bất nhân ấy, buông một câu: Ông ỉa vào nghị với chả định.

Nguyễn Thông

1 nhận xét:

  1. Làm gì thì cũng phải có quy định, mục đích để tránh trường hợp lấy danh nghĩa làm việc tốt để làm việc xấu

    Trả lờiXóa