Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Các nhà báo báo Đại Đoàn Kết tiếp tục tố cáo sai phạm của Tổng biên tập Đinh Đức Lập

Ông Đinh Đức Lập (người bị tố cáo) tự phong cho mình quyền “ngồi ghế quan tòa” phán xét đúng sai và ra sức tìm cách kỷ luật những người tố cáo
HỮU NGUYÊN - TỪ KHÔI

Ông Đinh Đức Lập (Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết) đang là cán bộ, đảng viên có chức quyền bị nhiều nhà báo tại báo Đại Đoàn Kết chính thức làm đơn tố cáo từ tháng 5/2012 tới nay. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo liên quan tới các sai phạm của ông Đinh Đức Lập là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN), cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết. Cơ quan này đồng thời cũng có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác theo quy định của pháp luật.

Qua các thông tin không chính thức, những người tố cáo được biết gần đây ông Đinh Đức Lập đã bị xử lý về mặt Đảng với hình thức kỷ luật khiển trách về một vài hành vi vi phạm hết sức qua loa, không đầy đủ mức độ và tính chất vi phạm trong thực tế hàng loạt sai phạm của ông. Tuy nhiên, theo các quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng, việc xử lý kỷ luật  Đảng không thay thế cho việc xử lý hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, về mặt luật pháp, hiện nay cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo chưa hề có văn bản kết luận chính thức nào về xử lý các nội dung vi phạm bị tố cáo cũng như xử lý kỷ luật người tố cáo. Tức là quá trình giải quyết tố cáo đối với ông Đinh Đức Lập tại UBTWMTTQVN theo quy định của pháp luật vẫn chưa kết thúc, dù đã quá thời hạn giải quyết từ lâu. Song, ông Đinh Đức Lập đã tự mình làm thay cơ quan có thẩm quyền khi ban hành và chỉ đạo những người dưới quyền ban hành nhiều quyết định, văn bản hành chính “kết tội” những người tố cáo là tố cáo sai, tố cáo không đúng và tố cáo không có cơ sở. Đồng thời, ông Lập cũng quy chụp cho những người tố cáo rất nhiều “tội danh” mơ hồ khác, theo kiểu suy diễn, hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý (ví dụ như là “thiếu ý thức xây dựng cơ quan” chẳng hạn) để bắt đầu tiến hành việc xem xét xử lý kỷ luật những người tố cáo ông.


Hành vi nghiêm trọng nhất của ông Đinh Đức Lập trong việc ra sức tổ chức, chỉ đạo trả thù, trù dập, xúc phạm những người tố cáo là việc ông lạm dụng quyền thủ trưởng cơ quan chỉ đạo ban hành 3 văn bản thông báo yêu cầu 3 người tố cáo ông Đinh Đức Lập là nhà báo Đặng Thị Kim Ngân (Phó Ban Khoa giáo), nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (Phó Ban Văn hóa Nghệ thuật) và nhà báo Hữu Nguyên (Phó Ban Đại diện tại TP.HCM) phải làm bản kiểm điểm về cái gọi là “những hành vi vi phạm” do ông Lập tự “sáng tác” ra và áp đặt cho những người tố cáo. Trong đó  có việc ông Lập “tự sáng tác” ra hành vi vi phạm về việc tố cáo nhiều lần, tố cáo vượt cấp, tố cáo sai sự thật, tố cáo không đúng và tố cáo không có cơ sở để “chụp mũ” những người đã chính thức tố cáo phanh phui hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan tới trách nhiệm của tổng biên tập Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết. Ông cũng “lệnh” cho các nhà báo tố cáo chính ông ta phải tự nhận hình thức kỷ luật trước khi ông xem xét kỷ luật họ. Các bản thông báo này còn chỉ đạo các ban có liên quan tổ chức kiểm điểm 3 nhà báo nói trên và có biên bản báo cáo về Ban biên tập trước ngày 15/4/2013 (trong khi Thông báo đề ngày 8/4/2013, nhưng thực tế ký và phát hành vào ngày 12/4/2013).

Ông Đinh Đức Lập cũng đã lạm dụng quyền thủ trưởng cơ quan chỉ đạo thông báo việc gấp rút thành lập Hội đồng kỷ luật để ngay lập tức họp Hội đồng và xem xét hình thức kỷ luật đối với ba nhà báo có đơn tố cáo ông ta ngay trong tháng 4/2013 này. Tại nhiều cuộc họp lãnh đạo ban và trong một lần mới đây hồi cuối tháng 3.2014, ông Đinh Đức Lập đã chỉ đạo cho các trưởng ban phụ trách 3 nhà báo là người đứng đơn tố cáo ông Lập truyền đạt lại một nội dung mang đầy tính chất đe dọa. Theo đó ông Lập yêu cầu các nhà báo này phải mau chóng tìm cách chuyển công tác đi nơi khác nếu không sẽ phải hứng chịu hình thức kỷ luật nặng nề nhất.

Có thể thấy rất rõ ràng rằng ông Đinh Đức Lập đang coi thường và chà đạp lên tất cả các quy định của Nhà nước, các quy định của Đảng về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó nhấn mạnh và coi trọng trách nhiệm bảo vệ người tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.  Mục tiêu duy nhất mà ông Lập đang hướng tới là bằng mọi cách, mọi giá, mọi thủ đoạn có thể để đe dọa, lôi kéo một số người có liên quan dưới quyền, đang phụ thuộc vào ông tham gia cuộc trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo một cách có tổ chức tại báo Đại Đoàn Kết. 

Hiện tượng người tố cáo bị trù dập, bị trả thù tàn bạo là một thực tế nhức nhối đã làm ảnh hưởng xấu tới công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua. Vì vậy mà luật pháp Nhà nước  hiện hành cũng như các quy định của Đảng liên quan tới lĩnh vực  khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ người tố cáo cũng như gia đình và những người có liên quan với họ.

Quy định 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính Trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ngay tại Điều 1 nói về “Phạm vi, đối tượng xử lý kỷ luật” đã quy định rõ có vi phạm các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 6 của Quy định 94 cũng quy định rất cụ thể các hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó quy định rất rõ ràng đảng viên vi phạm có hành vi “Đe dọa, trấn áp, trả thù, trù dập, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo, người có  trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo”, sẽ áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ.

Khoản 6, Điều 2 của Quy định 94 cũng nói rõ: “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp uỷ quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể. Khi các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội đình chỉ công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét xử lý kỷ luật về Đảng”.

Luật Tố cáo của nước CHXHCNVN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012  tại Điều 8 quy định những hành vi bị nghiêm cấm đã quy định rất rõ có các hành vi cản trở thực hiện quyền tố cáo; đe dọa, trả thù, trù dập và xúc phạm người tố cáo; thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo; bao che cho người bị tố cáo; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết tố cáo...

Luật Tố cáo cũng dành hẳn một chương để nói về các quy định bảo vệ ngươi tố cáo. Điều 37 quy định rất chi tiết về việc bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc. Cụ thể như sau: “1. Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các cơ quan, tổ chức khác được bảo đảm vị trí công tác, không bị phân biệt đối xử về việc làm dưới mọi hình thức. 2. Người có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người tố cáo; không được trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo. 3. Khi người tố cáo có căn cứ cho rằng mình bị phân biệt đối xử về việc làm dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền yêu cầu người đã giải quyết tố cáo hoặc người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền quản lý, sử dụng mình có biện pháp xem xét, xử lý đối với người có hành vi đó; người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan quản lý lao động địa phương có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  4. Khi nhận được yêu cầu của người tố cáo, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, xác minh; nếu yêu cầu của người tố cáo là chính đáng thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng biện pháp để bảo vệ như sau: a) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo; b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người tố cáo; c) Xử lý kịp thời người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo; d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật”.

Còn rất nhiều quy định của pháp luật cũng như của Đảng liên quan tới công tác bảo vệ người tố cáo với mục tiêu là hướng tới việc đảm bảo an toàn về thân thể, sinh hoạt, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp tại nơi làm việc của người tố cáo. Sự đảm bảo đó của pháp luật Nhà nước cũng như từ các quy định của Đảng thể hiện tinh thần khuyến khích công dân, đảng viên mạnh dạn đấu tranh với các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, tham nhũng của những cán bộ, công chức, đảng viên có chức có quyền.

Vì vậy, tuân thủ và đảm bảo các quy định về bảo vệ người tố cáo của pháp luật Nhà nước và của Đảng là hết sức cần thiết và quan trọng trong tình hình hiện nay. Khi mà tham nhũng phần lớn tập trung vào các đối tượng có chức có quyền, sẵn sàng lạm dụng chức vụ quyền hạn để đàn áp, trả thù, trù dập xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo. Khiến cho nhiều người vì muốn an thân, muốn bình yên cho gia đình đã sợ hãi không dám đấu tranh chống tham nhũng, thẳng thắn tố cáo các hành vi phạm pháp luật của những người có chức vụ quyền hạn. Nhất là những người đang là thủ trưởng trực tiếp của mình nằm quyền sinh sát sinh mệnh chính trị, hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống của mình trong tay.

Ông Đinh Đức Lập là cán bộ, đảng viên có chức vụ quyền hạn đang bị tố cáo có nhiều sai phạm nghiêm trọng, vừa bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách không tương xứng với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong thực tế mà ông đã gây ra tại báo Đại Đoàn Kết. Trong khi quá trình giải quyết, xử lý tố cáo của cơ quan có thẩm quyền chưa kết thúc, ông Đinh Đức Lập đã công khai, ngang nhiên chỉ đạo và “khởi động” quy trình xử lý kỷ luật các nhà báo đã tố cáo ông. Điều này đã chứng tỏ ông Lập đang tự phong cho mình cái quyền “ngồi vào ghế quan tòa” phán xét việc tố cáo đúng sai, quy chụp nhiều lý do chung chung, suy diễn để áp đặt việc xem xét kỷ luật những người tố cáo, bất chấp các quy định của pháp luật Nhà nước và của Đảng hết sức rõ ràng và nghiêm minh.

Đáng tiếc là trong khi ông Đinh Đức Lập đang ngày càng ra sức gia tăng cường độ trù đập, trả thù, xúc phạm những ngươi tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo và có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật là UBTWMTTQVN lại “im lặng đáng sợ” trước các yêu cầu bảo vệ của người tố cáo.

Vì sao Lãnh đạo UBTWMTTQVN lại bỏ mặc cho những người tố cáo bị ông Đinh Đức Lập thoải mái trù dập ngày càng nghiêm trọng hơn? Trong khi luật pháp Nhà nước và các quy định của Đảng hết sức rõ ràng khi chỉ ra trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đồng thời cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. Điểm C, Khoản 2, Điều 3 của Quy định 94-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 15/10/2007 quy định rất rõ về tình tiết tăng nặng khi xử lý kỷ luật đảng viên, như sau: “Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trả thù người thẳng thắn đấu tranh tố cáo vi phạm hoặc cung cấp chứng cứ vi phạm”. Điều 8 Luật Tố cáo quy định về những hành vi bị nghiêm cấm cũng có nêu rõ các hành vi: “Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo;  Bao che người bị tố cáo”.

Quy định của Đảng, của pháp luật Nhà nước đã quá cụ thể, quá rõ ràng thế tại sao vẫn có những cán bộ, đảng viên đang giữ trọng trách lại có thể coi thường, ngang nhiên vi phạm mà không bị xử lý nghiêm minh? Điều này đã làm ảnh hưởng xấu tới tình hình thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang ra sức vận động toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng; làm xói mòn lòng tin của nhân dân?
Hữu Nguyên - Từ Khôi

33 nhận xét:

 1. X!Đang là UVUBTƯ,mình hiểu X cũng đồng cảm với mình về nếp xấu ô dù,phe nhóm.Hãy vận dụng tất cả sự khôn khéo,cương trực,nêu rõ vụ việc với tổ chức,loại ĐĐL ra khỏi tờ báo chủ lực của UBTƯ.MTTQVN.Mong thay!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải khai trừ đảng thằng Đinh Đức lập thì kỷ luật mới nghiêm

   Xóa
 2. Cái đám mặt trận chúng nó chết lâm sàng lâu nhỉ ?

  Trả lờiXóa
 3. Đinh Đức lập chỉ là con tép riu so với đ/c " Ếch " ! Hơn 1 tháng họp hành đủ kiểu phê bình đủ cách mà đ/c Ếch có làm sao đâu?
  Noi gương tối đ/c Ếch, ĐĐL làm vậy kể ra cũng xứng đáng là thuộc cấp của đ/c ếch mà !
  Anh chị em ở báo " Đại mất đoàn kết " mà cứ : " kỉ luật mà không tính kĩ thì sinh ra thù oán, không khéo lại rối thêm" ! Thôi, trong tòa soạn anh em cùng 1 ổ thì thương nhau cùng. Giận nhau quá thì " trùm chăn ĐĐL, dần cho 1 trận " vừa kín đáo, vừa đỡ vạch áo cho người xem lưng. Vì ở xứ ta: " có cả 1 rừng luật, nhưng xử án theo luật rừng " mà !

  Trả lờiXóa
 4. Vũ Trọng Kim bao che còn gì. Tố cáo Vũ Trọng Kim ngay

  Trả lờiXóa
 5. Mặt trận làm ăn kiểu này đúng là chết lâm sàng lâu rồi. Giải tán Vũ Trọng Kim thôi

  Trả lờiXóa
 6. Ban Tuyên Giáo Chính phủ tại sao lại không biết đến tình trạng "ngập ngụa" này của cái Mặt Trận này thế ?!

  Trả lờiXóa
 7. Ban Phòng chống tham nhũng trung ương sao lại để cái thằng Vũ Trọng Kim ở trong đó nữa?. Đuổi nó ra cho Ban trong sạch

  Trả lờiXóa
 8. Thằng Vũ Trọng Kim bao che cho thằng Lập quá thể. Nó bênh bởi lữ nó cùng ăn bẩn với nhau từ lâu rồi. Tiến sư Kim

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ trưởng Xe Chỉ Luồn Kim của eem bảo rằng, đến giờ vẫn chưa nhận được một đơn tố cáo khiếu nại nào. Thế mới lạ chứ. Đề nghị người tố cáo phải gửi thư bảo đảm không đồng chí K lại mất công chối

   Xóa
 9. Lũ chó này thù nhau cá nhân làm ảnh hưởng tới CQ MTTQ của bố mày. Ra đường đánh nhau xem thắng thua phân minh, cứ cắn nhau thế này làm ăn đéo gì nữa. đến tận nhà thằng Lập múc bỏ mẹ nó đi chứ để lâu nó nhờn thuốc. Mấy con lợn hiểu chưa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CQMTTQ của mày có ra cái đéo gì đâu nên mới để ra cớ sự này chứ. Đúng là dột từ nóc dột xuống

   Xóa
 10. Đuổi hết người tố cáo đi. Mời Đinh Đức Lập lên làm Chủ tịch MTTQ thế mới là thực hiện sâu sắc Nghị Quyết 4

  Trả lờiXóa
 11. Hoan hô Pháp luật Việt Nam. Đúng rồi cần gì phải bảo vệ người tố cáo. Ai bảo không chịu luồn cúi trước những bất công đương nhiên của cái xã hội này.

  Trả lờiXóa
 12. Các đồng chí tố cáo nói Luật làm gì khi mà Vũ Trọng Kim bất chấp luật pháp để cứu Đinh Đức Lập vì đã chót ngậm miệng ăn tiền

  Trả lờiXóa
 13. Nói túm lại để Đại Đoàn Kết rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay cần phải xử lý nghiêm đầu mối Vũ Trọng Kim chứ không chỉ riêng Đinh Đức Lập

  Trả lờiXóa
 14. Nào, sức chiến đấu của các đồng chí Đảng Viên đâu rồi?!

  Trả lờiXóa
 15. Gào lắm thì mỏi mồm thôi TIỀN Đinh Đức lập bịt mõm Vũ Trọng Kim hết rồi thì làm sao mà xử cho được

  Trả lờiXóa
 16. Xã hội đúng là nực cười khi người bị tố cáo lại được kỷ luật người tố cáo mình. Đinh Đức Lập đúng là tài đức vô song

  Trả lờiXóa
 17. Ai chẳng biết người “cẩu” Đinh Đức Lập lên cái ghế Tổng Biên Tập DĐK và nhận "ân huệ mà Đinh Đức Lập, báo Đại Đoàn Kết dành cho các quan trên qua các dịp lễ, tết, hội hè…" chính là VŨ TRỌNG KIM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rùi, cách đây vài năm khi ấy nhân lúc ông Huỳnh Đảm đi công tác, Vũ Trọng Kim ở nhà đã ký giấy để cho Lập trở thành TBT báo Đại đoàn kết dù Kim biết thừa điều này là sai quy chế do Nhà nước ban hành. Vũ Trọng Kim cũng là người ký để Lập bán tòa nhà 66 Bà Triệu cho công ty Đông Dương.... và còn nhiều tội khác của Lập bị người tố cáo đều ít nhiều dính dáng đến Kim. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tố cáo nên lưu ý tố cáo Vũ Trọng Kim lên cấp cao, chứ đừng chỉ mải tố cáo quanh MTTQ nữa. Không trông mong gì ở cái MTTQ này đâu

   Xóa
  2. VŨ TRỌNG KIM

   Trọng Kim tên đã rõ ràng
   Nhân tình cũng trọng nhưng vàng trọng hơn
   Thằng Lập mặt mũi nhơn nhơn
   Do thằng Kim đỡ khinh lờn luật quy
   Huỳnh Đảm to chức làm chi
   Kim - Lập ngồi xổm bậy đì phía trên
   Anh em Đoàn kết nhớ nên
   Chung tay sát cánh vùng lên đánh nhào

   Xóa
 18. Ngày 14-3-2013, trong cuộc họp giao ban giữa các lãnh đạo (diễn ra mỗi buổi sáng), Đinh Đức Lập còn lớn tiếng kêu gọi các lãnh đạo ban ủng hộ trong việc đình chỉ công tác đối với nhà báo Hữu Nguyên vì dám viết blog về Lập.

  Tất cả các lãnh đạo ban đều ngồi im không phản ứng, chỉ trừ Thu Phương lên tiếng ủng hộ đòi xử ngay Hữu Nguyễn cũng như những người tố cáo khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thu Phương mới được Đinh Đức Lập nhận về từ báo Môi Trường và cho ngồi đè lên để khống chế chức Phó ban của Kim Ngân. Thu Phương cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu nên cũng hy vọng nếu Lập còn ngồi lại sẽ được ưu đãi thêm 1 hai năm làm việc thêm để kiếm tiền nuôi con vì chồng bỏ. Đúng là vì cái lợi trước mắt, quên tình nghĩa còn người.

   Xóa
 19. Vè Đại Đoàn Kết -MTTQVN
  Bài 1
  Nếu Thúy không để Lập vần
  Bỗng dưng sao dễ dành phần trưởng ban
  Tuấn Hưng vì tính hay can
  Cho nên sự nghiệp tiêu tan tức thì
  Xuân Huy cái mặt đến lì
  Tài đức không có lên vì đổ bô
  Cháu Sơn mới đáng hoan hô
  Chú lên lãnh đạo nhào vô giựt tiền
  Phạm Hằng nào phải con hiền
  Lập - Khánh suỵt chửi nó liền chửi ngay
  Huỳnh Đảm ngậm đắng nuốt cay
  Nhìn lũ Kim - Lập chung tay kết bè
  Kim Dung thủ quỹ ai dè
  Tiền anh em đóng nó đè nó xơi
  Thu Phương là con dở hơi
  Xui Lập cúng bái tan đời còn chi
  Kim Ngân chẳng được đi thi
  Chỉ vì dám tố giữa khi hội trường
  Ghét thay cái mặt thằng Tường
  Lộ anh hùng rởm rõ phường láo liên
  Thanh Tâm cay cú như điên
  Vì Nghĩa chiếm ghế bằng tiền trao tay
  Mạnh Thắng nghĩ thực đắng cay
  Chức, tiền bị chiếm giữa ngay ban ngày
  Quốc Khánh mặt như trời đày
  Tâm địa đen tối ai tày hiểm sâu
  Ngọc Tuyền như gã đẩu đâu
  Ngơ ngơ ngác ngác còn lâu có phần
  Mai Loan nào phải con đần
  Chí chóe cái miệng đỡ phần cái tay
  Hữu Nguyên lòng dạ thẳng ngay
  Ở xa thì cũng chung tay diệt thù
  Lãnh đạo Mặt trận mắt mù
  Tội Lập lớn thế lù lù rõ to
  Nhưng vì nó cho ăn no
  Trắng đen thay đổi tội to xóa nhòa
  Tám hai Đà Nẵng một tòa
  Lập bán 1 tỷ khóc òa nỗi chi
  Sáu sáu Bà Triệu một khi
  Anh Kim phê duyệt vân vi cái gì
  Bị kiện Lập ngay tức thì
  Ngáo ộp đem dọa tao vì sếp to
  Phe nhóm lợi ích chớ lo
  Có anh Kim đỡ kéo co lâu dài
  Hoàng Yến cô em bất tài
  Ăn lộc Lập - Khánh mắt ngài nở nang
  Hương Lê rồi sẽ trái ngang
  Tiền mua chức cướp cao sang cái gì
  Tiến Cường lên chức tỳ tỳ
  Trưởng ban, Chi ủy chỉ vì tiền thôi
  Cẩm Thúy trót lưỡi đầu môi
  Lập ta nghe nó thì thôi lên đường
  Anh em tố cáo cho tường
  Thẻ giả, bằng giả, toàn phường đểu nhân
  Lại thêm em Ma Thị Vân
  Dấu thật, chứng giả góp phần cho Huy
  Minh Ngọc từ phút ra đi
  Bị Lập vu tiếng rầm rì tiền nong
  Thanh Hải bỏ báo nhong nhong
  Nay Tây, mai Bắc long đong giúp người
  Đào Tuấn tính rõ nực cười
  Ở Phó, đi Phóng từ mười còn ba
  Hồng Sâm bỏ chạy cho xa
  Vì Lập ham đút, mê hoa mất rồi
  Kim Thanh sợ không dám ngồi
  Phó ban quảng cáo miếng mồi bị săm
  Phạm Hằng chợt lặn mất tăm
  Huy, Sơn bỏ trốn, người căm trong lòng
  Đến lúc Lập phải vào tròng
  Để Kim dơ mặt để lòng dân an
  Bá Trình phải thật bền gan
  Khuyên bà Thanh nữa chớ toan làm liều
  Đăng Minh nên nhớ cho điều
  Muốn lên thì hãy lựa diều dẻo dai
  Kẻo thì mấy chốc nay mai
  Trung ương xuống kiểm thì tai vạ liền
  Ai ơi xin chớ vị quyền
  Thêm vị tiền nữa là phiền đến thân
  Nếu không tiếng nhục hơn phân…

  Chú thích để bà con hiểu nội dung bài vè:
  Tuấn Hưng vì can gián Lập nên bị đẩy vào TP Hồ Chí Minh rồi lại bị đẩy ra đường để lại cái ghế Phó Ban Tài chính cho Sơn cháu ruột Lập; Xuân Huy được Lập đưa về tạo dựng lên Trưởng ban Tuyên truyefn quảng cáo phát hành nhưng tài không có chỉ vì hầu hạ dạ vang Lập. Đến khi bị báo phanh phiu thfi lại vì Lập hy sinh tất cả bỏ chạy; Sơn và Dung biển thủ tiền của dự án chung cư; Phạm Hằng viết bài chửi ông Huỳnh Đảm rồi bỏ Đảng theo chồng đi Úc; Hà Trọng Nghĩa được Thúy – Hương Lê dẫn mối xây bè cánh với Lập khống chế Khánh và Tâm nên để cho Nghĩa vào ghế Trưởng ban thư ký tòa soạn chứ không cho Tâm lên; Hương Lê đút tiền cho Lập mua chức của Mạnh Thắng; Thu Phương xui Lập cúng bái và nhiều chuyện dại dột khác; Ma Thị Vân đóng dấu xác nhận cho Huy là Phó tổng biên tập như báo Người cao tuổi phản ánh; Minh Ngọc Phó tổng chạy sang báo Nhân dân vẫn bị Lập vu là ăn tiền chung cư; Kim Thanh cũng bỏ chạy theo Ngọc không dám ngồi ghế nóng Phó Ban Tuyên truyền quảng cáo phát hành; Lê Bá Trình Phó chủ tịch Mặt trận và Bùi Thị Thanh bị Kim giờ làm bình phong điều tra tội trạng của Lập; Vũ Đăng Minh là thư ký của Vũ Trọng Kim chuyên đi phát ngôn bậy cho Kim…

  Trả lờiXóa
 20. Trọng Kim tên đã rõ ràng
  Nhân tình cũng trọng nhưng vàng trọng hơn
  Thằng Lập mặt mũi nhơn nhơn
  Do thằng Kim đỡ khinh lờn luật quy
  Huỳnh Đảm to chức làm chi
  Kim - Lập ngồi xổm bậy đì phía trên
  Anh em Đoàn kết nhớ nên
  Chung tay sát cánh vùng lên đánh nhào

  Trả lờiXóa
 21. Vè Chi bộ báo Đại đoàn kết

  Hoan hô chi bộ đảng ta
  Tiếng là Đoàn kết hóa ra lắm điều
  Kết luận là Lập làm liều
  Thủy già còn cãi ra chiều oan sai
  Bọn kiện từ năm mười hai (2012)
  Phương bảo đem xử ngày mai cho rồi
  Thúy, Đang, Yến Nghĩa đứng ngồi
  Tráo trâng xin bỏ lỗi tồi Lập gây
  Bởi vì bọn chúng một bầy
  Chung tay cắn xé phần dày Lập ban
  Nỏ mồm thêm Nguyễn Mai Loan
  Cộng Thu Hà nữa gian ngoan cãi cùn
  Tiến Cường mưu trí thấp lùn
  Bỏ Khánh theo Lập ăn bùn đến nơi
  Lê Nam Thanh Hóa ai ơi
  Lặn lội giúp Lập tả tơi cút về
  Ngọc Tuyền nhục nhã ê chề
  Chuyên ăn vỏ ốc trò hề tâng công
  Khá khen Long ảnh công công
  Ngô Quang Chính nữa bút không điền bừa
  Trần Hà bị mắng không chừa
  Lặng im vung bút còn thừa mối căm
  Bí thư Quốc Khánh nhăm nhăm
  Hạch xong tội Lập là phăm chém liền
  Bá Tân đạo mạo cười hiền
  Tội Lập lớn thế rõ phiền đến nơi
  Thanh Tâm chung sức dám chơi
  6 người gộp lại tan đời lũ sâu
  Thử xem 9 đứa sủa gâu

  Trả lờiXóa
 22. TỨC SỰ “ĐẠI MẤT ĐOÀN KẾT”


  Đoàn Kết mà chả kết đoàn
  Điểm danh toàn lũ lăng loàn quái thai:
  Trọng Kim là đứa bất tài
  Nhưng đường quan cứ tiến hoài mới ghê,
  Đức Lập thì máu con dê
  Sớm hôm Cẩm Thúy cận kề nhỏ to,
  Tiến Cường trí não con bò
  Long, Đang, Tuyền, Nghĩa... cùng lò ngu lâu,
  Bởi chưng mơ giấc công hầu
  “Thân lươn nào quản lấm đầu” Mai Loan?
  Thu Phương mê tín dị đoan
  Lập bàn thờ ở cơ quan tối ngày,
  Anh Thắng trắng cả hai tay
  Thấp cơ thua đứa mặt dày âm mưu,
  Ngọc Thủy hưu chẳng thể hưu
  Ra công đền đáp kẻ cưu mang mình,
  Kim Dung tiền lẫn vào tình
  Cho nên thụt két, giải trình sao đây?
  Ma Thị Vân giỏi bài bây
  Tự tung con dấu đêm ngày vô tư,
  Ngô Quang Chính cứ khư khư:
  “Nếu không kỷ luật, coi như thuốc nhờn!”.
  Thời nào lắm bạc cũng hơn
  Xem Hương Lê nó “bôi trơn”... khỏi bàn,
  Bí thư Quốc Khánh đa đoan
  Chỉ ưa những “bé” vừa ngoan vừa đần,
  Cười ruồi chi thế Bá Tân
  Sờ tay lên gáy xem gần hay xa?
  Thanh Tâm là đứa gian tà
  Kết với Minh Ngọc chẳng qua cùng thuyền,
  Đào Tuấn ôn luyện côn quyền
  Bao năm mà vẫn rửa nguyền chưa xong,
  Tuấn Hưng nuốt hận vào trong
  Ngu ngơ thế cục lâm vòng sầu bi,
  Thu Hà chày cối làm chi
  Kim Ngân lỡ một khoa thi lấy bằng,
  Trần Hà nổi máu so găng
  Se đài một lúc rơi răng ra ngoài,
  Lê Nam chưa học thuộc bài
  Văn phòng đại diện thì oai nỗi gì?
  Kim Thanh vỡ mộng tình si
  Nói năng ngượng nghịu cũng vì tơ vương?
  Đinh Sơn là đứa bất lương
  Giờ đang chui lủi ở phương trời nào?
  Anh Xuân chém gió ào ào
  Mạnh Thắng quyết thắng đời nào chịu thua.
  Hữu Nguyên chỉ thích làm vua
  Xuân Huy quảng cáo như đùa, nên toi,
  Phạm Hằng nhiều lúc khó coi
  Thằng Tường hơi tí là đòi thụi nhau,
  Bá Trình mặt chém không đau
  Ở ăn chả có trước sau bao giờ,
  Trịnh Văn Soạn thích đi tơ
  Ngồi họp thỉnh thoảng tay sờ xuống chim,
  Trọng Kim chỉ trọng Mỹ kim
  Đức Lập mà đức mãi tìm chả ra,
  Huỳnh Đảm như đứa quáng gà
  Nhìn gần chả rõ, nhìn xa không tường
  Để tờ báo nát như tương
  Nhuận bút rẻ mạt, đồng lương bọt bèo...
  ***
  Mặt trận của những con heo
  Cho nên tờ báo mới nghèo nhân tâm..

  Trả lờiXóa
 23. Thối quá rồi, đề nghị A Thông dọn dẹp mấy loại rác này đi. Nhanh và luôn..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu A Thông đủ sức dọn được những loại rác rưởi của xã như Đinh Đức Lập thì xã hội chắc cũng chẳng phải xuất hiện những "rác rưởi" đi tố cáo. Đúng là một đề nghị RÁC RƯỞI

   Xóa
 24. Toàn đồ rác rưởi.

  Trả lờiXóa