Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Học và làm theo di chúc

Cả bộ máy cầm quyền đang tổ chức rất rầm rộ (và tất nhiên rất tốn kém) việc học tập và làm theo cụ Hồ, nhân kỷ niệm 50 năm di chúc của cụ.

Nhiều tấm gương được đưa ra làm điển hình, nhiều vị lãnh đạo đăng đàn diễn thuyết cần phải học cụ thế này thế nọ, làm theo điều nọ điều kia.

Có thể nói, tất cả những người học và khuyến học đều chưa một lần gặp cụ, nhưng không sao, cũng như chúng ta vẫn thường đi chùa mà có thấy Phật tổ bao giờ.

Vấn đề là, người cần học gương cụ nhất, làm theo lời cụ nhất, chính là những người đang khuyến học.

Tôi đọc báo, thấy ông Vượng, ông Thưởng, ông Phúc, bà Ngân và nhiều ông bà khác, kể cả ông Hoàng Chí Bảo, ông Hồng Vinh... hăng hái lôi kéo mọi người noi theo gương Bác, làm theo lời Bác dạy, thực hiện di chúc của Bác, nhất là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nói đi đôi với làm...

Các vị nói đều đúng cả. Tôi dám đoan chắc rằng hầu hết dân chúng đều đã và đang sống như những gì cụ dặn, nên không cần vận động, không cần khuyên họ. Chẳng hạn khuyên dân tiết kiệm, đừng tham nhũng. Họ làm quái gì có tiền và chức quyền để có thể hoang phí, tham nhũng. Chính các vị mới là những người cần làm theo gương cụ, lời cụ.

Nhiều vấn đề cần học cụ, tôi chỉ mạo muội thay mặt ông Hoàng Chí Bảo gợi ý thế này, một điều thôi: Kể từ nay giở đi, bất kỳ ông to bà nhớn nào, cả tam trụ, tứ trụ, hễ qua đời, thì không làm đám ma linh đình nữa, không chôn tốn đất nữa, mà hỏa táng tất, đem thiêu tất. Đó mới là học tập và làm theo gương cụ Hồ (trong di chúc cụ cũng dặn vậy). Nếu cố tình không thực hiện như thế thì rõ ngay là chỉ học giả, là giả dối, rồi mãi về sau chả ai dám tin các vị. Các vị có nói mỏi mồm, nói tới nửa đêm cũng chả ai tin.

Để chờ xem ai sẽ là người đầu tiên học tập và làm theo di chúc của cụ Hồ, chứ tới giờ chưa có ai học thật cả.

Nhớ nhé.

Nguyễn Thông

1 nhận xét:

  1. Làm theo đi chức của cụ thì phải đem xác cụ ra thiêu chứ sao ông Phúc phải họp tiếp tục ướp xác cụ tốn tiền như thế!

    Trả lờiXóa