Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Chờ câu trả lời

Trong bộ máy cầm quyền, cai trị nước này, đảng là độc quyền, đứng đầu, ôm trùm, nói theo ngôn ngữ của đảng thì "đảng lãnh đạo toàn diện", mọi chuyện lớn nhỏ, xa gần, hiện tại tương lai, vi mô vĩ mô, vật chất tinh thần, đói khổ sung sướng, giàu nghèo, hay dở..., tuốt tuột đều do đảng.

Đã độc quyền thì phải nhận tất mọi thứ, chứ không thể theo cái kiểu sàng lọc, đẹp nhận về, xấu xua tay, "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" mà chẳng thấy thất bại bao giờ.

Phải thừa nhận một điều, đảng có bộ máy và hệ thống rất rộng khắp, ăn sâu, chặt chẽ, chỗ nào cũng mò vào. Riêng mảng lý luận, không ai bằng đảng. Có ban chấp hành trung ương, có bộ chính trị, có ban bí thư, có ban tuyên giáo, có hệ thống tuyên truyền độc quyền, có hội đồng lý luận trung ương, có học viện chính trị quốc gia, có... vô thiên khênh. Tất cả chỉ để phục vụ cho đảng nhưng xài ngân khố quốc gia, nhà cao cửa rộng, xe cộ bạt ngàn đều từ tài sản quốc gia. Chừng ấy vẫn chưa đủ, mỗi lần chuẩn bị đại hội, đảng còn lập hẳn ra ban soạn thảo văn kiện, do người cầm đầu làm trưởng, đưa những cây lý luận có sừng có mỏ vào để "vạch đường chỉ lối" cho dân tộc, mà cái anh vừa bị kỷ luật Hoàng Trung Hải mới được bổ làm phó trưởng tiểu ban là ví dụ cụ thể nhất.


Họ vạch đường thế nào, đưa đất nước và dân tộc đi đâu, lối nào, tới đâu, bao giờ tới, v.v.., chúng ta chưa biết. Chỉ biết họ vẫn kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chả khác gì bắt dân tộc chơi mãi một canh bạc mà những con bài lại hết sức xấu.

Tôi không có lý luận nên không thể tranh cãi với các vị ấy, chỉ dùi đục chấm mắm cáy hỏi các vị ấy, nhất là hội đồng lý luận trung ương và ban soạn thảo văn kiện đại hội 13 rằng: Các vị hãy cho biết, trên thế giới này từ xưa đến nay, có nước nào tiến lên chủ nghĩa xã hội mà dân giàu nước mạnh, cuộc sống hạnh phúc không? Trong những nước mà con em các vị đang đổ xô sang đó sống như Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Singapore, Na Uy, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Canada, Úc... có nước nào theo chủ nghĩa xã hội không? Triều Tiên, Venezuela, Việt Nam, nước thì cố sống cố chết theo chủ nghĩa xã hội hơn nửa thế kỷ, nước thì tập tễnh đu vào hơn chục năm, có nước nào thành thiên đường, đào mô chôn chủ nghĩa tư bản chưa? Đói nghèo lạc hậu ở xứ này, tại dân hay tại đảng?...

Trước khi công bố văn kiện, các vị hãy trả lời cho thấu đáo, nếu đủ sức thuyết phục, chúng tôi sẽ đi theo các vị để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn không, thì nên "anh đi đường anh, tôi đường tôi" cho sớm sủa.

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. Không những sắp xếp cho con cháu định cư ở các nước tư bản, các ngài còn hạ cánh an toàn ở những chốn "giãy hoài không chết" nữa mới đáng bàn.
    Muốn học hỏi kinh nghiệm bác Phúc, sao không cho quý tử mình định cư ở "Thiêng đàng", mà lại nỡ lòng nào đày cháu đến chốn "giãy chết" như rứa. Nghiệt!

    Trả lờiXóa
  2. vấn đề là đời sống của nhân dân đã được nâng lên rất nhiều

    Trả lờiXóa