Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Ngân sách

Vẫn biết ở xứ ta lúc này đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mọi thứ mọi mặt, đảng tự nhận không có ai thay thế được đảng, "đảng là cuộc sống của tôi", v.v..

Nếu đảng làm tốt, đưa được đất nước và dân tộc đi lên, con người được sung sướng hạnh phúc, tôi cũng như nhiều người chấp nhận sự lãnh đạo ấy, chả tội gì mà phản đối.

Chỉ yêu cầu, trong một xã hội văn minh, minh bạch, Bộ Tài chính cũng như đảng, quốc hội hãy công khai số tiền từ ngân sách mà đảng tiêu xài hằng năm, để người dân đóng thuế biết rằng đồng tiền mình nộp thuế được sử dụng như thế nào.

Có những thứ không thể công khai, ví dụ ngân sách quốc phòng, nhưng ngân sách dùng vào việc "lãnh đạo", ra nghị quyết, viết văn bia thì cần phải rõ ràng. Từ xưa tới nay, khoản tiền chi vào hoạt động của tổ chức chính trị này chưa hề được minh bạch, chưa bao giờ.

Chỉ riêng những công sở tòa ngang dãy dọc từ trung ương tới địa phương trên khắp nước mà đảng ngang nhiên sử dụng, không thuê của nhà nước, không trả một xu, đã là số tiền khổng lồ, khổng khổng lồ, chưa nói tiền trả lương cho đảng viên, hội họp, khẩu hiệu cờ xí, lễ này lễ nọ.

Một bộ máy song trùng, nhị trùng, tam tứ trùng bấu víu vào ngân sách như thế, dân lao động có ba đầu sáu tay cũng không nuôi nổi.

Nếu cần cử các chuyên gia lý luận đi học kinh nghiệm ở các nước, theo tôi, đừng học cái gì sất, chỉ hãy hỏi họ xem đảng của họ có nuốt ngân sách vậy không.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét