Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Viết cho Nguyễn Hữu Vinh

PHẠM XUÂN NGUYÊN (nhà văn, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội)

Với mình anh gọi Ba Sàm
Với dân với nước anh làm thông tin

Giữa thời nhũng loạn niềm tin
Anh đưa ra một hướng nhìn hướng nghe
Giữa thời thật giả bạn bè
Dân quyền anh muốn vỉa hè lạ quen
Giữa thời hỗn độn trắng đen
Anh ngồi chép sử trước đèn Việt Nam

Với mình anh gọi Ba Sàm
Với dân với nước anh làm thông tin

Phạm Xuân Nguyên
Sài Gòn 23h43, 23/3/2016
Ngày xử án sơ thẩm Ba Sàm.
(theo Facebook Phạm Xuân Nguyên, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215084225214977&set=a.531204876936252.1073741828.100001402346694&type=3&theater)

1 nhận xét: