Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Nhắc lại chuyện cũ: Lý Tư

Tôi nhắc lại chuyện cũ xưa xửa xừa xưa này (của người Tàu) chỉ nhằm gửi mấy ông bà tai to mặt lớn đang cai trị nhân dân.

Thời Chiến quốc, Lý Tư làm thừa tướng nước Tần, quyền to nghiêng trời lệch đất, chỉ dưới 1 người (vua) còn trên muôn người (thiên hạ). Với triều đại nước Tần, Tư công lao hãn mã không ai bằng, giúp vua Tần thống nhất cả thiên hạ sau hàng nghìn năm chia xẻ, đề ra pháp luật ổn định xã hội, củng cố bộ máy thống trị chặt chẽ từ trên xuống dưới. Nhưng công nhiều mà tội cũng lắm.

Tư bày cho vua Tần áp dụng hình luật tàn khốc để trị dân, khuyên vua đốt sách chôn học trò, tiêu hủy hết những giá trị văn hóa đã có, giết người hiền tài (như Hàn Phi Tử), coi dân như cỏ rác, chỉ cốt bảo vệ chiếc ghế của mình, phe đảng mình.

Tư bị Triệu Cao ghen ghét, vu cho phản nghịch, bị tội chém ngang lưng ngoài chợ, giết cả 3 họ. Âu cũng là nhân quả, gieo gì gặt nấy, chẳng trách được luật trời.

Đáng nói, khi bị giải ra pháp trường, Tư than thở với đứa con nhỏ rằng thế là hết, từ nay ta không thể cùng ngươi dắt con chó vàng đi ra ngoài cửa đông đến đất Thượng Sái để săn con thỏ khôn được nữa, mất hết cả rồi.

Tiếc, hối, nhưng tất cả đều đã muộn.

Thế các ông các bà có giỏi bằng Lý Tư không? -Không bằng. Tội các ông các bà có to bằng Lý Tư không? -Chả kém gì. Các ông bà chỉ hơn Tư là còn thời gian để tu tỉnh sống cho nhân nghĩa, tử tế. Đừng đợi đến khi lại muốn dắt con chó vàng đi săn thì cũng chả khác gì Lý Tư.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: