Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Thông báo

 Đã hơn 1 tháng, nhà cháu bị đơn vị cung cấp dịch vụ mạng chặn đứng không cho truy cập blog, kể từ ngày 28.10. Trước đó họ chỉ chặn BBC hoặc Boxit... Chịu không nổi, nhà cháu đã thông báo và hủy hợp đồng với họ và chuyển sang đơn vị cung cấp dịch vụ mạng khác. Và từ trưa nay chủ nhà đã vào lại được nhà mình.

Xin thông báo để chư vị biết và thông cảm cho sự im vắng hơi bị lâu.

Bài đang rất nhiều, có những nội dung của ngày đã qua, nhưng nhà cháu sẽ lần lượt đưa lại hết lên blog.

Chào tất cả mọi người ạ.

Chim sổ lồng ký tên: Thông cào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét