Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Uôn cúp và tiền

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài quốc gia, được nhà nước nuôi, cấp cho cả đống tiền ngân sách (do dân và doanh nghiệp nộp thuế đóng góp) để phục vụ nhân dân, cả về đời sống văn hóa văn nghệ, thể thao. Dân được phục vụ thỏa đáng thì dân lại còng lưng làm để trả công cho nhà nước. Chả ai cho không nhau cái gì, mà cũng chẳng ai phụ bạc công ơn. Đó là quan hệ sòng phẳng giữa dân với chính quyền.

Nay VTV lấy danh nghĩa kinh tế thị trường, bỏ tiền ra mua bản quyền phát sóng World Cup. Tiền ấy từ đâu, có phải của nhà nước không thì chưa rõ, nghe nói có doanh nghiệp mua, chuyển giao cho nó, được trả lại bằng chương trình quảng cáo. Nhưng nó bộc lộ thói con buôn, cứ phải bán-mua, tiền trao cháo mới múc, không còn chút gì cái tinh thần "vì nhân dân phục vụ" như đảng và chính phủ rao giảng lâu nay.

Người dân/khách hàng đã trót sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nào đó, nếu nhà mạng ấy không thương lượng mua bán được với VTV là bị cắt uôn cúp không thương tiếc, mà trường hợp công ty truyền hình cáp HTVC là rõ nhất. Người dân mua dịch vụ của HTVC không có tội gì, nhà nước không thể lấy cớ kinh tế thị trường thuận mua vừa bán của các cơ quan, doanh nghiệp mà bỏ mặc bỏ rơi họ.

Tiền dân đóng thuế để nhà nước nuôi VTV không phải là tiền âm phủ tiễn vong. Người dân còng lưng nuôi đảng, chính phủ, cơ quan nhà nước, nhưng chỉ có tí nhu cầu coi uôn cúp mà cũng bị bỏ rơi, bị phó mặc cho kinh tế thị trường.

Thế thì hãy để VTV tự nó lo cho nó, đừng cấp tiền dân cho nó nữa, đừng lấy tiền nhà nước mua sắm máy móc, trả lương; cứ để nó hai tay vày lỗ miệng, xem nó có còn vênh váo được bao lâu.

Trước mắt, nhà nước "của dân do dân vì dân" hãy trích ngay khoản tiền ngân sách trả cho món tiền bản quyền kia, để nó phát uôn cúp phục vụ nhân dân. Số tiền ấy không đáng là bao so với những khoản tiền khổng lồ bị thất thoát do đám cán bộ tham nhũng. Và đừng nghĩ là miễn phí, bắt dân phải chịu ơn huệ. Tiền ấy do dân đóng góp, thì dùng vào việc phục vụ dân. Vả lại, dân được coi uôn cúp, họ lại càng cố gắng làm thêm nhiều tiền để nộp cho các ông các bà.

Còn không, từ nay đừng gọi VTV là đài truyền hình quốc gia nữa, khi nó chưa xứng tầm xóm ấp. Và bảo "vì nhân dân phục vụ" thì lại càng không. Không chỉ nó, mà ngay cả nhà nước cũng vậy. 

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét